ข้อมูลและเอกสารต่างๆ      
เอกสารหมวดที่ 1 : ธงชาติและความหมายของธงชาติประเทศต่างๆ
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปเอเซีย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในเขตโอเซียเนีย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปยุโรป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหมวดที่ 2 : ประเพณีและวันสำคัญ
ประเพณีต่างๆ ของไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลวันสำคัญของไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การละเล่นของไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหมวดที่ 4 : เทคโนโลยี่ โครงงาน project
เทคโนโลยีด้านยานยนต์
 
 
 
พลังงานทดแทน
 
mini cnc project
 
 
 
เอกสารหมวดที่ 5 : คอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าทั่วไป
เกล็ดความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัพเดทราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คอมพิวเตอร์รีวิว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวเกี่ยวกับไอที
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHP,code php,โค้ด php,บทความ php
 
 
เอกสารหมวดที่ 6 : รอบรู้เรื่องเมืองไทย
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของไทย
 
 
 
คำขวัญของจังหวัดต่างๆ ของไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดอกไม้ประจำจังหวัดต่างๆของไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลและสถานที่สำคัญในจังหวัดต่างๆ
 
 
 
เอกสารหมวดที่ 8 : ดาวน์โหลดโปรแกรม
เอกสารหมวดที่ 9 : สาระน่ารู้ทั่วไป
สุภาษิตและคำพังเพย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้รอบตัว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิมิตรแห่งฝัน
 
 
 
 
 
 
 
กรณีศึกษาการวิเคราะห์ SWOT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับการบริจากโลหิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกร็ดความรู้เรื่องอาเซียน( ASEAN )      
เอกสารหมวดที่ 11 : รอบรู้เรื่องอาเซียน ( ASEAN )
ความเป็นมาของอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงและสัญลักษณ์ของอาเซียน
ข้อมูลและประวัติของประเทศสมาชิกอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดอกไม้ประจำประเทศของสมาชิกอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กีฬาประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอบรู้เรื่องสัตว์      
เอกสารหมวดที่ 12 : รอบรู้เรื่องสัตว์สัตว์
โครงการและตัวอย่างโครงการ      
เอกสารหมวดที่ 13 : โครงการและตัวอย่างโครงการ
หลักการและแนวทางการเขียนโครงการ
งานวิจัยและตัวอย่างงานวิจัย      
เอกสารหมวดที่ 14 : งานวิจัยและตัวอย่างงานวิจัย
หลักการและแนวทางในการทำการวิจัย
 
 
ตัวอย่างงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบ
 
 
 
 
 
 
รายงานและตัวอย่างรายงาน      
เอกสารหมวดที่ 15 : รายงาน,ตัวอย่างรายงาน,หลักการเขียนรายงาน
รายงานและหลัการเขียนรายงาน
 
ตัวอย่างรายงาน,ดาวน์โหลดรายงาน
ช่องทางการหารายได้ผ่านเน็ต      
เอกสารหมวดที่ 16 : หารายได้พิเศษจากระบบออนไลน์
การเงินการลงทุน      
เอกสารหมวดที่ 17 : คริปโทเคอร์เรนซี cryptocurrency
ชนิดของ คริปโทเคอร์เรนซี
สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี