ค้นหาข้อมูล
คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี
1372 view
 Post Date:  14/8/12 - 9:58:pm
คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี

คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี
น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ
อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์
เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์