ค้นหาข้อมูล
วันสหประชาชาติ (24 ตุลาคม)
1558 view
 Post Date:  2011-05-19 05:53:56

วันสหประชาชาติ (24 ตุลาคม)

ความหมาย

         วันสหประชาชาติ คือ วันที่ระลึกถึงวันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ เป็นครั้งแรกที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และมีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

ความเป็นมา

         องค์การสหประชาชาติได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2488 ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือของนายวินสตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษ และนายแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อระงับกรณีพิพาทด้วยสันติวิธี เป็นแกนหลักในการนำสันติภาพมาสู่โลกและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในด้านต่างๆ ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด 184 ประเทศ และประเทศไทยเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2489 และเป็นสมาชิกลำดับที่ 55 องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดเอาวันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสหประชาชาติ