ค้นหาข้อมูล
วันสตรีสากล (8 มีนาคม)
1898 view
 Post Date:  2011-05-19 05:40:16

วันสตรีสากล (8 มีนาคม)

ความหมาย

         วันที่สตรีสากล เป็นวันที่องค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิงหลายประเทศทั่วโลกได้กำหนดวันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิง

ความเป็นมา

         วันสตรีสากลมีต้นกำเนิดมาจากกรรมกรหญิงโรงงานทอผ้า ในเมืองชิคาโกโดยมีการเดินขบวนและนัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรี ซึ่งผู้นำขบวนคือ คราลา เซทคิน ขาวเยอรมัน ผู้ซึ่งมีชีวิตที่ลำบากและกดดันจากการทำงานซึ่งได้ทำการต่อสู้เพื่อสิทธินานถึง 3 ปีเต็ม ในที่สุดผู้แทนหญิงจาก 18 ประเทศได้เข้าร่วมประชุมและเสนอให้มีการคุ้มครองแรงงานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1910

         ในประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวในวันสตรีสากลอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี โดยมีการตีแผ่ปัญหาที่แรงงานหญิงถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความถูกต้อง ความเสมอภาค หรือแม้แต่สิทธิขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับความคุ้มรคอง

         ในปัจจุบันบทบาทขององค์กรณต่างๆ ที่ทำงานด้านผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น รวมถึงบาบาทของเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการเปิดโอกาสให้องค์กร กลุ่มผู้หญิง มีการเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลมากขึ้น