ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศไอร์แลนด์ Ireland
9867 view
 Post Date:  2011-03-09 07:11:51
ธงชาติประเทศไอร์แลนด์ Ireland

 

ชื่อทางการ             ไอร์แลนด์ (Ireland)

 

 

เมืองหลวง              ดับลิน (Dublin)

 

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ ไอริช

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศไอร์แลนด์ Ireland

 

 

 

                ไอร์แลนด์ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะบริเตนใหญ่ เป็นประเทศเกาะที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ

สีเขียว หมายถึง ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม สีส้ม หมายถึง ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และสิ่งใหม่ๆ สีขาว หมายถึง พลังของทั้ง 2 ฝ่ายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข