ค้นหาข้อมูล
อัพเดทราคาHarddisk PC เดือนพฤษภาคม2554
3745 view
 Post Date:  2011-05-02 15:20:27
 Harddisk PC
Brand Model/Description Price
WESTERN WD Caviar Black WD1002FAEX 1TB SATA Transfer Rate 6Gb/s 7200RPM Buffer 64MB 2870
WESTERN WD Caviar Black WD2001FASS 2TB SATA Transfer Rate 3Gb/s 7200RPM Buffer 64MB 4500
WESTERN WD Caviar Black WD2002FAEX 2TB SATA Transfer Rate 6Gb/s 7200RPM Buffer 64MB 5090
WESTERN WD Caviar Black WD5002AALX 500GB SATA Transfer Rate 6Gb/s 7200RPM Buffer 32MB 1690
WESTERN WD Caviar Blue WD10EALS 1TB SATA Transfer Rate 3Gb/s 7200RPM Buffer 32MB 1990
WESTERN WD Caviar Blue WD10EALX 1TB SATA Transfer Rate 6Gb/s 7200RPM Buffer 32MB 2080
WESTERN WD Caviar Blue WD5000AAKS 500GB SATA Transfer Rate 3Gb/s 7200RPM Buffer 16MB 1310
WESTERN WD Caviar Blue WD5000AAKX 500GB SATA Transfer Rate 6Gb/s 7200RPM Buffer 16MB 1160
WESTERN WD Caviar Green WD10EARS 1TB SATA Transfer Rate 3Gb/s IntelliPower Buffer 64MB 1710
WESTERN WD Caviar Green WD15EARS 1.5TB SATA Transfer Rate 3Gb/s IntelliPower Buffer 64MB 2350
WESTERN WD Caviar Green WD20EARS 2TB SATA Transfer Rate 3Gb/s IntelliPower Buffer 64MB 2680
WESTERN WD Caviar Green WD5000AADS 500GB SATA Transfer Rate 3Gb/s 7200RPM Buffer 32MB 1190

ที่มา

http://www.hwhinter.com