ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศบังกลาเทศ Bangladesh
6646 view
 Post Date:  2011-03-06 04:20:17
ธงชาติประเทศบังกลาเทศ Bangladesh

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (People’s Republic of Bangladesh)
เมืองหลวง              ธากา (Dhaka)

ภาษาที่ใช้               บังกลา

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติ บังกลาเทศ Bangladesh

 

                บังกลาเทศตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยม ปากแม่น้ำคงคา-พรหมบุตร ในอดีตถูกเรียกว่าปากีสถานตะวันออก เพราะเคยเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถาน

                บนธงชาติมีพระอาทิตย์สีแดงเหมือนธงชาติญี่ปุ่น พื้นสีเขียว หมายถึง ขนบธรรมเนียมของศาสนาอิสลามและความอุดมสมบูรณ์ สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราชและพรจากพระอาทิตย์

 

                ดินดอนสามเหลี่ยม คือ พื้นที่ราบลุ่มบริเวณปากแม่น้ำ เกิดจากการที่แม่น้ำพัดพาเอาตะกอนมาทับถมพื้นท้องน้ำจนกลายเป็นพื้นแผ่นดิน