ค้นหาข้อมูล
3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือด้านใดบ้าง
2609 view
 Post Date:  7/8/12 - 8:57:pm
3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือด้านใดบ้าง

3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือด้านใดบ้าง

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน


2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน