ค้นหาข้อมูล
โลกก่อตัวได้อย่างไร ?
1406 view
 Post Date:  2011-05-30 02:40:30

โลกก่อตัวได้อย่างไร ?

 

                จักรวาลอันกว้างใหญ่ประกอบไปด้วยฝุ่นละออง อากาศธาตุ ละอองน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วๆ ไป สิ่งเหล่านี้จะรวมตัวกันตลอดเวลา เป็นระยะเวลาอันยาวนานจนค่อยๆ กลายเป็นโลก