ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย Indonesia
43491 view
 Post Date:  2011-03-07 03:53:41
ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย Indonesia

 

 

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
เมืองหลวง              จาการ์ตา (Jakarta)

ภาษาที่ใช้               อินโดนีเซีย

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศอินโดนีเซีย Indonesia

 

                อินโดนีเซียตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศหมู่เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ เช่น เกาะชวา เกาะสุมาตรา ฯลฯ
               สีแดงและสีขาวเป็นสีของอาณาจักร์มัชปาหิตซึ่งก่อตั้งบนเกาะชวาในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 สีแดงยังหมายถึง อิสรภาพและความกล้าหาญ สีขาว หมายถึง ความถูกต้องและความบริสุทธิ์