ค้นหาข้อมูล
ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1294 view
 Post Date:  29/9/12 - 12:01:pm
ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อดอกไม้

ดอกเกด

ชื่อสามัญ

Milkey Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Manilkara hexandra

วงศ์

SAPOTACEAE

ชื่ออื่น

ครินี ไรนี (ฮินดู), เกด (กลาง)

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 8-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน รูปทรงคล้ายรูปหัวใจ ออกดอกเป็นกลุ่ม ตามง่ามใบ ดอกสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม แต่ละดอกมี 18 กลีบ มีกลีบรองดอก 6 กลีบเรียงซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ออกดอกช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

สภาพที่เหมาะสม

ป่าดงดิบแล้ง และป่าชายหาดทางใต้ ต้องการแสงแดดจัด ต้องการน้ำน้อย

ถิ่นกำเนิด

เอเชีย ประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป และตามเกาะต่างๆ