ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศอิหร่าน Iran
6544 view
 Post Date:  2011-03-07 03:56:56
ธงชาติประเทศอิหร่าน Iran

 

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran)
เมืองหลวง              เตหะราน (Tehran)

ภาษาที่ใช้               เปอร์เซีย        

ความเป็นมาของธงชาติประเทศอิหร่าน Iran

 

                อิหร่านมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณภายใต้ชื่อเปอร์เซีย

                สีเขียว หมายถึง ศาสนาอิสลาม สีขาว หมายถึง สันติภาพ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ตรงกลางธงชาติมีรูปดาบและพระจันทร์เสี้ยว 4 ดวง ซึ่งเป็นตราแผ่นดินบริเวณขอบของแถบสีเขียวและสีแดงมีคำศักดิ์สิทธิ์เขียนไว้ว่า “พระเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่”