ค้นหาข้อมูล
เครื่องผลิตไบโอดีเซลพลังงานแสงอาทิตย์
2221 view
 Post Date:  2011-07-12 01:41:19

 

โดยทั่วไปแล้ว การนำเอาน้ำมันที่ใช้แล้วจากบ้านเรือนมาผลิตเป็นไบโอดีเซลนับว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงานอีกทางหนึ่ง เนื่องจากเป็นการนำเอาน้ำมันที่เหลือทิ้งและดูไร้ค่านำกลับมาทำให้ก่อเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าอย่างมหาศาล อย่างที่เรียกว่า การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนั่นเอง
   
p12urlทั้งนี้นอกจากจะเป็นการนำเอาน้ำมันจากบ้านเรือนที่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์และเป็นการอนุรักษ์พลังงานแล้ว  ก็ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าใดนัก  เพราะอย่างไรก็ตามในกรรมวิธีผลิตไบโอดีเซลก็ยังต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าอยู่ดี
   
นี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดและการวิจัย “การผลิตไบโอดีเซลโดยได้พลังงานแสงอาทิตย์” ผลงานของ รศ.อนุตร จำลองกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
รศ.อนุตร เปิดเผยว่า โดยทั่วไป ในการผลิตไบโอดีเซลจะ นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาพักให้ตกตะกอนและกรองเอาตะกอนออก ให้ความร้อนเพื่อให้น้ำแยกตัวออกจากน้ำมัน เพื่อให้น้ำมันที่นำไปผลิตมีน้ำและสิ่งสกปรกเจือปนให้น้อยที่สุด จากนั้นนำน้ำมันที่ได้มาผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยกรด และแอลกอฮอล์ เพื่อปรับสภาพน้ำมันให้มีคุณสมบัติคงที่ แล้วนำมากระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ และด่าง ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เมื่อพักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง จะเกิดการแยกตัวเป็นน้ำมันไบโอดีเซลและกลีเซอรีน จากนั้นแยกเอาน้ำมันไบโอดีเซลไปผ่านกระบวนการล้างอย่างน้อย 3-4 ครั้ง โดยครั้งแรกต้องเป็นน้ำที่มีการเติมกรดอ่อน เพื่อปรับสภาพน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้ให้มีค่าความเป็นกลาง (pH=7) แล้วนำน้ำมันไปอุ่นเพื่อไล่น้ำออกจากน้ำมัน จะได้น้ำมันไบโอดีเซลที่ใส 
   
จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งก็คือฮีทเตอร์ เพื่อเพิ่มความร้อนในกระบวนการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ในส่วนนี้เองที่ รศ.อนุตร.ได้มีการคิดเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า โดยได้ออกแบบแผ่นรับรังสี แบบแผ่นเรียบมาใช้เป็นแหล่งให้ความร้อนแทนการใช้ไฟฟ้า โดยควบคุมความร้อนให้ถึง 60 องศาเซลเซียส ที่เป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะ จากนั้น ก็เข้าสู่กระบวนการผลิตในขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป
   
ซึ่งไบโอดีเซลที่ได้ มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับไบโอดีเซลที่ผลิตด้วยวิธีการทั่วๆ ไป
   
แต่เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าภูมิใจและสามารถพูดได้เต็มปากว่า ไบโอดีเซลที่ได้ เป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง
   
เพราะอนุรักษ์ตั้งแต่ต้นทางที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำมันเหลือใช้ และกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเอง...