ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศตุรกี Turkey
8456 view
 Post Date:  2011-03-05 08:17:04
ธงชาติประเทศตุรกี Turkey

 

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐตุรกี (Republic of Turkey)
เมืองหลวง              อังการา (Ankara)

ภาษาที่ใช้                เติร์ก

 

ความเป็นมาของธงชาติสาธารณรัฐตุรกี (Republic of Turkey)

 

                ตุรกีตั้งอยู่ริมสุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ในตำแหน่งที่เชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย

                ธงชาติของตุรกีมีรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาว หมายถึง เทพีอาร์เทมิส ซึ่งเป็นเทพีแห่งพระจันทร์และดาวประกายพฤกษ์ของพระแม่มารีย์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบิแซนทีอุม (อิสตันบลูในปัจจุบัน) สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ