ค้นหาข้อมูล
คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร
1183 view
 Post Date:  14/8/12 - 10:06:pm
คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร

คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร
พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง
งานลือเลื่องหนองหารแลตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม