ค้นหาข้อมูล
ทำไมแมวจึงจับหนู ?
1634 view
 Post Date:  2011-05-30 02:48:06

                แมวบ้านเป็นแมวป่าที่มนุษย์จับมาจากในป่า เลี้ยงดูจนเชื่องเป็นแมวบ้าน ส่วนแมวป่านั้น เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับสิงโต และเสือ กินสัตว์เล็กและอ่อนแอกว่า เช่น หนู กระต่ายเป็นอาหาร ดังนั้นจึงมีคนกล่าวว่า แมวบ้านจะจับแต่หนู เพราะสืบทอดลักษณะนี้มาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นลักษณะเดิม