ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศโตโก Togo
4476 view
 Post Date:  2011-03-26 09:30:40
ธงชาติประเทศโตโก Togo

 

 

 

ชื่อทางราชการ       สาธารณรัฐโตโก (Republic of Togo)

เมืองหลวง              โลเม (Lome)

ภาษาที่ใช้               ฝรั่งเศส

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศโตโก Togo

 

                โตโกตั้งอยู่ทางตะวันตกของแอฟริกา ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแนวยาว

สีแดง สีเหลือง และสีเขียว เป็นสีของทวีปแอฟริกา สีแดง หมายถึง ความรักชาติ สีเขียว หมายถึง เกียรติภูมิของแผ่นดิน สีเหลือง หมายถึง แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ รูปดาวสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพ หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปกป้องเอกราช