ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศแอลจีเรีย Algeria
5682 view
 Post Date:  2011-03-26 10:09:04
ธงชาติประเทศแอลจีเรีย Algeria

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (People’s Democratic Republic of Algeria)

 

 

เมืองหลวง              แอลเจียร์ (Algiers)

 

ภาษาที่ใช้               อาหรับ ฝรั่งเศส

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศแอลจีเรีย Algeria

 

แอลจีเรียตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่กว้างใหญ่โดย 80% ของพื้นที่เป็นทะเลทรายซาฮารา

รูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และหมายถึง อิสรภาพ สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช  สีเขียว หมายถึง ความกล้าหาญและความเจริญรุ่งเรือง สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์และสันติภาพ