ค้นหาข้อมูล
ต้นตอ
1997 view
 Post Date:  2011-07-03 02:56:24

ต้นตอ

            สำนวน ต้นตอ หมายถึง ต้นเหตุ ต้นเรื่อง ที่มาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งคำว่า ตอ ก็คือตอไม้นั่นเอง ตอ คือส่วนล่างสุดของลำต้น ซึ่งเป็นส่วนแรกที่เกิดขึ้น เพื่อให้ต้นไม้ได้แตกกิ่งใบผลิดอกออกผล เปรียบเสมือนกับ ต้นตอ ของเรื่องต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเรื่องราวตามมา