ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศแกมเบีย The Gambia
2963 view
 Post Date:  2011-03-26 07:57:23
ธงชาติประเทศแกมเบีย The Gambia

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐแกมเบีย (Republic of the Gambia)
เมืองหลวง              บันจูล (Banjul)

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ มันดินกา

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศแกมเบีย The Gambia

 

                แกมเบียเป็นประเทศขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา

                สีแดง หมายถึง พระอาทิตย์ สีน้ำเงิน หมายถึง แม่น้ำแกมเบียที่ไหลผ่านประเทศจากทางตะวันออกไปยังตะวันตก เส้นสีขาวแนวนอน 2 เส้น หมายถึง ความสามัคคีและสันติภาพ สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรม ว่ากันว่ามีการห้ามแขวนธงชาติแกมเบียในแนวตั้ง