ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ Philippines
16540 view
 Post Date:  2011-03-07 03:18:18
ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ Philippines

 

ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ Philippines

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
เมืองหลวง              มะนิลา (Manila)

ภาษาที่ใช้               ตากาล็อก อังกฤษ

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ Philippines

 

                ฟิลิปปินส์ประกอบด้วยเกาะประมาณ 7,100 เกาะ อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                รูปสามเหลี่ยมสีขาวและพระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพ รัศมี 8 แฉก หมายถึง 8 รัฐแรกที่เรียกร้องเอกราช ดาว 3 ดวง หมายถึง 3 ภูมิภาคในฟิลิปปินส์ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ สีน้ำเงิน หมายถึง การเสียสละ สีขาว หมายถึง สันติภาพ