ค้นหาข้อมูล
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม
1161 view
 Post Date:  14/8/12 - 9:43:pm
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม
พุทธมณฑลอีสาร ถิ่นฐานอารยธรรม
ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร