ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
5498 view
 Post Date:  2011-03-05 08:18:00
ธงชาติประเทศเติร์กเมนิสถาน Turkmenistan

 

 

ชื่อทางการ             เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan)

เมืองหลวง              อาชกาบัต (Ashgabat)

ภาษาที่ใช้               เติร์กเมน รัสเซีย

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศ เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan)

 

                เติร์กเมนิสถานอยู่ในเอเชียกลาง ทิศตะวันตกอยู่ติดกับทะเลแคสเปียน เป็นประเทศใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1991

                สีเขียวและพระจันทร์เสี้ยวแสดงความหมายว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนด้านซ้ายมีลวดลาย 5 แบบที่อยู่ในพรม ซึ่งการทำพรมเป็นอุตสาหกรรมการผลิตดั้งเดิมของประเทศ