ค้นหาข้อมูล
วันมหิดล (24 กันยายน)
1483 view
 Post Date:  2011-05-19 05:52:35

วันมหิดล (24 กันยายน)

ความหมาย

         วันมหิดล หมายถึง วันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อการแพทย์ไทย

ความเป็นมา

         สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ได้ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ แล้วศึกษาวิชาการทหารเรือในประเทศเยอรมนี ต่อมาทรงศึกษาวิชาแพทย์ ในอเมริกา จบการศึกษาปริญญา Doctor of medicine (M.D) เกียรตินิยม ชั้น Cum Laude เมื่อเสด็จนิวัตพระนคร ได้ประกอบพระกรณียกิจในด้านการแพทย์มากมาย พระองค์ปรับปรุงการศึกษาแพทย์ พยาบาล ปรับปรุงโรงพยาบาล การสาธารณสุข พัฒนางานด้านการแพทย์ และพยาบาลให้มีความเจริญรุ่งเรือง และทันสมัยมากขึ้นในหลายๆ ด้าน พระองค์จึงได้รับการขยายนามว่า พระบิดา แห่งวงการแพทย์ไทยยุคใหม่ และในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี จะมีการวาง พวงมาลา เพื่อเป็นการสักการะพระราชานุสาวรีย์ของพระองค์ที่โรงพยาบาลมหิดล โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา และเรียกว่า วันมหิดล