ค้นหาข้อมูล
คลื่นทะเลเกิดได้อย่างไร ?
2179 view
 Post Date:  2011-05-30 02:39:27

 

คลื่นทะเลเกิดได้อย่างไร ?

 

                คลื่นเกิดจากลมพัด เกิดในทะเลน้ำในแม่น้ำลำธาร ทะเลสาบก็เกิดคลื่นได้ มีคลื่นซัดมาทะเลที่อยู่ไกลออกไปจะต้องมีลมพัดแน่ๆ ทะเลที่อยู่ห่างจากแผ่นดินมาก มักจะมีคลื่นลูกค่อนข้างใหญ่ เวลาที่ไม่มีลมก็มีคลื่นซัดชายหาดได้ คลื่นนั้นซัดมาจากทะเลที่อยู่ไกลออกไป