ค้นหาข้อมูล
เจ้าชู้ไก่แจ้
2064 view
 Post Date:  2011-06-09 12:40:49

 

เจ้าชู้ไก่แจ้

            เจ้าชู้ไก่แจ้ เป็นสำนวนที่ใช้เรียกผู้ชายเวลาแสดงกิริยาอาการเจ้าชู้ เหมือนกับไก่แจ้ตัวผู้ที่เวลามันเห็นตัวเมียก็จะก้าวเข้าไปหา พร้อมกับขยับปีกเล็กน้อย เป็นกิริยาของการเกี้ยวพาราสี