ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศรวันดา Rwanda
4011 view
 Post Date:  2011-03-26 09:54:47
ธงชาติประเทศรวันดา Rwanda

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐรวันดา (Republic of Rwanda)

 

 

เมืองหลวง              คิกาลี (Kigali)

 

ภาษาที่ใช้               ฝรั่งเศส อังกฤษ คินยารวันดา

               

ความเป็นมาของธงชาติประเทศรวันดา Rwanda

 

                รวันดาเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกามีการต่อสู้ระหว่างชนเผ่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้อพยพลี้ภัยจำนวนมาก

                สีน้ำเงิน หมายถึง ความสุขและสันติภาพ สีเหลือง หมายถึง พลังของประเทศ สีเขียว หมายถึง ความปรารถนาให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง รูปพระอาทิตย์ หมายถึง การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและความหวัง