ค้นหาข้อมูล
ข้าวแดงแกงร้อน
6452 view
 Post Date:  2011-07-03 02:58:38

ข้าวแดงแกงร้อน

            สำนวนนี้หมายถึง บุญคุณที่ผู้มีพระคุณได้ให้ความช่วยเหลือหรืออุปการะเลี้ยงดูมาเหมือนอาหารอย่างข้าวและแกงที่เจ้าของได้มอบให้ ใครที่กินเข้าไปก็ต้องนึกถึงบุญคุณของคนคนนั้น ข้าวแดง เป็นข้าวที่ขัดยังไม่ขาวดี สมัยก่อนคนทั่วไปมักจะกินข้าวแดง