ค้นหาข้อมูล
ประเพณีแข่งเรือ
3169 view
 Post Date:  2011-05-20 04:22:06

ประเพณีแข่งเรือ

         ประเพณีแข็งเรือ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากชีวิตของไทยมีความผูกพันกับสายน้ำมาเป็นเวลาช้านาน และอาชีพหลักของคนไทยก็คือเกษตรกรรม ดังนั้นประเพณีการแข่งขันเรือมักจะจัดขึ้นพร้อมๆกันในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคม

         การแข่งเรือจะมีการแข่งหลายประเภท เช่น เรือยาวใหญ่ เรือยาวกลาง เรือยาวเล็ก ไปจนถึงเรือเร็วติดเครื่องยนต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

         ในการแข่งเรือยาวจะมีฝีพายประมาณ 50 คนหัวหน้าคุมเรือ 1 คนใน 1 ลำ จังหวะในการพาย ฝีพายพาย 2 ครั้งผู้คัดท้ายพาย 1 ครั้ง กฏกติกา ของการแข่งขันคือ เรือของฝ่ายใดมาถึงจุดหมายก่อนจะเป็นฝ่ายชนะแต่จะมีการแข่งขันทั้งหมด 3 ครั้ง คือจะต้องชนะ 2 ใน 3 ครั้งเมื่อแข่งเที่ยวแรกแล้วจะมีการเปลี่ยนสายน้ำสวนกัน ถ้าชนะ 2 ครั้งติดกันให้ถือว่าชนะแต่ถ้า ผลัดกันชนะก็จะต้องแข่งขันในครั้งที่ 3 เพื่อตัดสินผู้ชนะ

         ประเพณีการแข่งขันเรือเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยที่มีความผูกพันกับสายน้ำ และยังเป็นประเพณีที่ช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในกลุ่ม ความพร้อมเพรียงที่จะช่วยให้ไปถึงจุดหมาย ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี