ค้นหาข้อมูล
โบแดง
2291 view
 Post Date:  2011-07-03 02:55:02

โบแดง

            ผลงานหรือสิ่งต่างๆที่ดีเด่น ยอดเยี่ยมกว่าสิ่งอื่น สำนวนนี้มีที่มาจากการที่สมัยก่อน เวลามีการประกวดแข่งขันอะไรก็ตาม ของที่ได้รับชนะเลิศก็จะได้รับโบสีแดงติดประดับไว้แสดงให้เห็นว่าผลงานชิ้นนี้ยอดเยี่ยมกว่าชิ้นอื่น แต่ปัจจุบันถึงจะไม่มีโบแดงประดับก็เรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงได้