ค้นหาข้อมูล
ประเพณีตักบาตรดอกไม้
1984 view
 Post Date:  2011-05-20 04:22:26

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

         ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะทำการตักบาตรดอกไม้ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา ในตอนเช้าชาวบ้านจะไปทำบุญตักบาตรตามปกติและหลังจากนั้นก็จะพากันไปเก็บดอกไม้ที่มีชื่อว่าดอกเข้าพรรษา มีลักษณะดังนี้ ดอกเข้าพรรษาจะมีสีเหลือง สีขาว สีม่วง สีส้ม ลักษณะคล้ายต้นขมิ้นหรือกระชายพบได้บริเวณตามไหล่เขา และจะออกดอกในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าเป็นที่มาของชื่อดอกเข้าพรรษา

         เมื่อชาวบ้านเก็บดอกไม้แล้วก็จะนำมาตักบาตรดอกไม้กันในช่วงบ่ายโดยชาวบ้านจะใส่ดอกไม้ในบาตรให้พระภิกษุที่เดินขึ้นบันไดและพระภิกษุที่จะนำดอกไม้ขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาท หลังจากนั้นก็จะเดินลงบันไดมาชาวบ้านจะยืนรออยู่ตลอดทาง และเมื่อพระภิกษุเดินมา ชาวบ้านก็จะนำน้ำที่ลอยด้วยดอกพิกุลล้าวเท้าให้กับพระภิกษุ เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะสามารถชำระล้างบาปให้หมดสิ้นไปได้