ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเฮติ Haiti
5584 view
 Post Date:  2011-04-02 08:41:06
ธงชาติประเทศเฮติ Haiti

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเฮติ (Republic of Haiti)

 

 

เมืองหลวง              ปอร์โตแปรงซ์ (Port-au-Prince)

 

ภาษาที่ใช้               ฝรั่งเศส ครีโอลเฮติ

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเฮติ Haiti

 

                เฮติครอบคลุมพื้นที่ 3 ส่วนของเกาะฮิสปันโยลาทางด้านทิศตะวันตกในหมู่เกาะเวสต์อินดีส เป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่ประกาศเอกราช และมีรัฐบาลที่เป็นคนผิวดำปกครองประเทศ

                สีน้ำเงิน หมายถึง คนผิวดำ สีแดง หมายถึง คนที่มีเลือดผสมระหว่างคนผิวดำและคนผิวขาว ตรงกลางธงชาติเป็นตราแผ่นดิน แสดงถึงความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อเอกราช