ค้นหาข้อมูล
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของโรงพิมพ์
4072 view
 Post Date:  2011-07-12 02:15:53

ตัวอย่างธุรกิจโรงพิมพ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของโรงพิมพ์

จุดแข็ง
1. ให้บริการงานพิมพ์มานานกว่า 20 ปี
2. 
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วจังหวัด
3. 
ราคาย่อมเยาและมีลูกค้าประจำ  

จุดอ่อน
1. 
มีเงินทุนจำกัด
2. 
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว
3. 
บุคลากรมีความรู้จำกัด

โอกาส
1. รัฐบางส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีและเน้น
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
2. 
เศรษฐกิจขยายตัว  

อุปสรรค
1. ตลาดในจังหวัดค่อนข้างเล็ก
2. 
เทคโนโลยีการพิมพ์ในจังหวัดพัฒนาช้า