ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศซาอุดีอาระเบีย Saudi Arabia
7301 view
 Post Date:  2011-03-05 08:12:04
ธงชาติประเทศซาอุดีอาระเบีย Saudi Arabia

 

 

ซาอุดีอาระเบีย Saudi Arabia

 

ชื่อทางการ             ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Kingdom of Saudi Arabia)
เมืองหลวง              ริยาด (Riyadh)

ภาษาที่ใช้               อาหรับ

 

ความเป็นมาของธงชาติ ซาอุดีอาระเบีย Saudi Arabia

                ซาอุดีอาระเบียมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย มีพื้นที่ครอบคลุมคาบสมุทรอาหรับมากกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก

สีเขียวเป็นสีประจำศาสนาอิสลาม