ค้นหาข้อมูล
เข้าขา
1888 view
 Post Date:  2011-07-03 02:57:56

เข้าขา

            เข้าขา หมายถึง เป็นไปในทางเดียวกัน เป็นพวกเดียวกัน ขา ใช้กล่าวถึงพวก หรือฝ่ายที่มีอิทธิพล หรือมีความรู้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราไปเข้าขากับใคร ก็แสดงว่าเราเข้าไปอยู่ในพวกหรือฝ่ายนั้น