ค้นหาข้อมูล
ดาบสองคม
2823 view
 Post Date:  2011-06-02 02:56:11

ดาบสองคม

                ดาบสองคม หมายความถึง การกระทำที่อาจเกิดผลดีและผลร้ายได้พอๆ กัน เปรียบได้กับดาบ ถ้าดาบนั้นมีคมทั้งสองข้าง มันก็ดีตรงที่ใช้ฟันได้สะดวกขึ้น แต่ในทางกลับบ้าน ถ้าดาบมีคมทั้งสองข้าง เมื่อเราใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่ง คมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราเองได้