ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศลิทัวเนีย Lithuania
4721 view
 Post Date:  2011-03-09 06:43:39
ธงชาติประเทศลิทัวเนีย Lithuania

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Republic of Lithuania)

 

 

เมืองหลวง              วิลนีอัส (Vilnius)

 

ภาษาที่ใช้               ลิทัวเนีย

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศลิทัวเนีย Lithuania

 

 

                ลิทัวเนียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ติดกับทะเลบอลติก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ ได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1991

                ว่ากันว่าสีเหลือง สีเขียว และสีแดง นำมาจากสีชุดประจำชาติดั้งเดิม แต่ปัจจุบัน สีเหลือง หมายถึง ข้าวสาลีและอิสรภาพ สีเขียว หมายถึง ป่าไม้และความหวัง สีแดง หมายถึง เลือดของผู้รักชาติและความกล้าหาญ