ค้นหาข้อมูล
ASEAN ย่อมาจากอะไร
11119 view
 Post Date:  7/8/12 - 8:50:pm
ASEAN ย่อมาจากอะไร

ASEAN ย่อมาจากอะไร

- Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้