ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศปาเลา Palau
3480 view
 Post Date:  2011-03-15 07:36:47
ธงชาติประเทศปาเลา Palau

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐปาเลา (Republic of Palau) 

เมืองหลวง              คอรอร์ (Koror)

ภาษาที่ใช้               ปาเลา อังกฤษ

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศปาเลา Palau

 

                ปาเลาเป็นประเทศเกาะขนาดเล็ก อยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก เคยถูกญี่ปุ่นยึดครองในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

                สีฟ้า หมายถึง มหาสมุทรแปซิฟิก วงกลมสีเหลือง หมายถึง พระจันทร์เต็มดวง และสันติภาพ และยังหมายถึงอำนาจอธิปไตยของประเทศ ธงชาติปาเลาคล้ายธงชาติญี่ปุ่นแต่วงกลมบนธงชาติปาเลาจะค่อนไปทางซ้าย