ค้นหาข้อมูล
LPT Port คืออะไร หรือ Parallel Port หรือ อพอร์ตขนาน
7088 view
 Post Date:  9/9/13 - 1:07:pm
LPT Port คืออะไร  หรือ Parallel Port หรือ อพอร์ตขนาน

LPT Port คืออะไร??

Parallel Port หรือพอร์ตขนาน เดิมเรียกว่า Printer Port เนื่องจากจะมีการนำพอร์ตขนาน มาใช้งานติดต่อกับเครื่องพรินเตอร์เป็นหลักโดยที่พอร์ตขนานนั้น สามารถให้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลได้รวดเร็วกว่าพอร์ตอนุกรม และยังสามารถส่งข้อมูลขนาน 8 บิตออกไปได้โดยตรงพอร์ตขนานของเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบ ด้วยสัญญาณทั้งหมด 25 เส้นสัญญาณ (DB25) โดยสัญญาณจะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะหน้าที่ของสัญญาณ ประกอบด้วย
1) Data Register (Data bus) จำนวน 8 เส้น
2) Control Register จำนวน 4 เส้น
3) Status Register จำนวน 5 เส้น
Data Register (Data bus) จะมีอยู่ 8 ขา ตั้งแต่ขาที่ 2 ถึงขาที่ 9 บางทีมักถูกเรียกว่า Data Register ซึ่ง Register ตัวนี้จะส่งค่าได้อย่างเดียว ไม่สามารถรับค่าได้

Status Register เป็นพอร์ตที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนข้อมูลได้ พอร์ตนี้จะมีสัญญาณเข้าอยู่ 5 สัญญาณ และสัญญาณ IRQ กับสัญญาณสงวนไว้อีกสองบิต โดยสัญญาณ Busy จะ Active Low
ลักษณะ การทำงานของแต่ละบิตใน Status Register มี ดังนี้

- Bit7 Busy เมื่อ Active หมายถึงพรินเตอร์จะไม่รับข้อมูล
- Bit6 nAck เมื่อ Active หมายถึงพรินเตอร์พร้อมที่จะทำงาน (Active Low)
- Bit5 Paper End เมื่อ Active หมายถึงพรินเตอร์ไม่มีกระดาษ
- Bit4 Select เมื่อ Active หมายถึงเลือกพรินเตอร์
- Bit3 nError เมื่อ Active หมายถึงพรินเตอร์เกิดข้อผิดพลาด (Active Low)
- Bit2, Bit1, Bit0 ไม่ใช้

Control Register เป็น พอร์ตที่ใช้ในการควบคุมพรินเตอร์ สัญญาณในกลุ่มนี้จะ Active Low ยกเว้นสัญญาณ Initialize เท่านั้นที่ไม่ถูก Invert ลักษณะการทำงานของแต่ละบิตใน Control Register มีดังนี้

- Bit3 nSelect Printer เมื่อ Active หมายถึงเลือกพรินเตอร์ 
- Bit2 nInitialize เมื่อ Active หมายถึงรีเซตพรินเตอร์
- Bit1 nAuto Feed เมื่อ Active หมายถึงพรินเตอร์กระทำ Line Feed
- Bit0 nStrobe เมื่อ Active หมายถึงการบอกให้พรินเตอร์ทราบว่ามีข้อมูลเข้ามาแล้ว 
Layout
 
 
 
 
 

ที่มา:http://www.wara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=239