ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศจิบูตี Djibouti
3572 view
 Post Date:  2011-03-26 09:15:51
ธงชาติประเทศจิบูตี Djibouti

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐจิบูตี (Republic of Djibouti)

 

 

เมืองหลวง              จิบูตี (Djibouti)

 

ภาษาที่ใช้               อาหรับ ฝรั่งเศส

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศจิบูตี Djibouti

 

                จิบูตีตั้งอยู่บริเวณตะวันออกของของทวีปแอฟริกา ติดกับทะเลแดง ประชากรมีอยู่สองชนเผ่า คือเผ่าอิซซาและเผ่าอาฟาร์

                สีฟ้า หมายถึง สีของชนเผ่าอิซซา สีเขียว หมายถึง สีของชนเผ่าอาฟาร์ รูปสามเหลี่ยมสีขาว หมายถึง ความปรองดองของสองชนเผ่า รูปดาวสีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช และเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน