ค้นหาข้อมูล
คำขวัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
1146 view
 Post Date:  14/8/12 - 10:03:pm
คำขวัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

คำขวัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ
งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลาเกาะแก่งเขาแสนสวย
เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใผ่ธรรม