ค้นหาข้อมูล
หน่วยของข้อมูล
2248 view
 Post Date:  2/6/21 - 9:01:pm

บิท (Bit) คือ ข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และใช้งานได้ ได้แก่ 0 หรือ 1


ไบท์ (Byte) หรือ อักขระ (Character) คือ ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์พิเศษ จำนวน 1 ตัว


ฟิลด์ (Field) หรือ เขตข้อมูล คือ ไบท์ หรือ อักขระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปรวมกันเป็นฟิลด์ เช่น เลขประจำตัว หรือ ชื่อพนักงาน


เรคคอร์ด (Record) หรือ ระเบียน คือ หลายฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์มารวมกัน


เทเบิ้ล (Table) หรือ ตาราง คือ หลายระเบียนที่มีความสัมพันธ์มารวมกัน


ไฟล์ (File) หรือ แฟ้มข้อมูล คือ ข้อมูลหลายหน่วยข้อมูลมารวมกัน เช่น ข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียน


ฐานข้อมูล (Database) คือ หลายแฟ้มข้อมูลมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลนักเรียนมารวมกัน แล้วรวมกับแฟ้มการเงิน