ค้นหาข้อมูล
วันคริสต์มาส (25 ธันวาคม)
1448 view
 Post Date:  2011-05-19 05:57:17

วันคริสต์มาส (25 ธันวาคม)

ความหมาย

         วันคริสต์มาส หมายถึง วันนับถือในศาสนาคริสต์ คือตรงกับวันเกิดของพระเยซู กำหนดในวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ให้บัตรอวยพรและของขวัญแก่กัน ตามบ้านจุดประทีปโคมไฟแต่งต้นคริสต์มาส

ความเป็นมา

         เทศกาลคริสต์มาสจะจัดขึ้นในวันที่ 24 และ 25 ธันวาคม ซึ่งเป็นการฉลองวันประสูติของพระคริสต์และในวันคริสต์ศาสนิกชนจะมีการฉลองรื่นเริง กินเลี้ยงแลกของขวัญ เอาถุงเท้าไปแขวนรอซันตาคลอสนำของขวัญมาใส่ไว้ให้

         วันคริสต์มาสเป็นวันประสูติของพระเยซู ศาสดาของศาสนาคริสต์พระองค์เป็นชาวยิว ประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์ ซึ่งนักปราชญ์ ได้มีการทำนายว่าจะมีพระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมาช่วยชาวยิวให้ได้รับอิสระภาพ และพระองค์ก็ได้ประสูติเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม