ค้นหาข้อมูล
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
1377 view
 Post Date:  14/8/12 - 9:34:pm
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ

คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ ทิวทัศน์สวยรวยป่าใหญ่
มีช้างหลายดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ
สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี