ค้นหาข้อมูล
งูไม่มีขาทำไมเคลื่อนตัวได้ ?
1930 view
 Post Date:  2011-05-30 02:32:44

 

งูไม่มีขาทำไมเคลื่อนตัวได้ ?

 

                งูเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 2 ด้าน กระดูกซี่โครงจะเคลื่อนไปข้างหน้าหรือหลังก็ได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะกระดูกซี่โครงแต่ละท่อนเชื่อมเกล็ดใต้ท้องเข้าด้วยกัน ขณะที่กล้ามเนื้อขยายตัวและหดตัวกระดูกซี่โครงจะสั่นสะเทือนทำให้เกล็ดเคลื่อนไหวเหมือนขาเล็กๆ ย้ำบนดินผลักตัวขยับก้าวไปข้างหน้า