ค้นหาข้อมูล
คลื่นกระทบฝั่ง
1982 view
 Post Date:  2011-06-02 02:50:57

คลื่นกระทบฝั่ง

                คลื่นกระทบฝั่ง หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วดูจะเป็นเรื่องใหญ่โต เรื่องสำคัญแต่แล้วเรื่องนั้นก็เงียบหายไปเฉยๆ เหมือนกับคลื่นน้ำในทะเล ที่เป็นเกลียวคลื่นขนาดใหญ่ แต่พอซัดเข้าฝั่ง คลื่นนั้นก็มลายหายไป