ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเซาตูเมและปรินซิปี Sao Tome and Principe
3228 view
 Post Date:  2011-03-26 09:26:03
ธงชาติประเทศเซาตูเมและปรินซิปี Sao Tome and Principe

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี (Democratic Republic of Sao Tome and Principe)

เมืองหลวง              เซาตูเม (Sao Tome)

ภาษาที่ใช้               โปรตุเกส

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเซาตูเมและปรินซิปี Sao Tome and Principe

 

                ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาเป็นประเทศหมู่เกาะซึ่งประกอบด้วย เกาะเซาตูเมและเกาะปรินซิปี

                สีแดง สีเหลือง และสีเขียว เป็นสีของทวีปแอฟริกา สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช สีเหลือง หมายถึง ดินที่อุดมสมบูรณ์ สีเขียว หมายถึง โกโก้ และป่าไม้ รูปดาวสีดำ 2 ดวง หมายถึง เกาะเซาตูเม และเกาะปรินซิปี