ค้นหาข้อมูล
break out board for cnc pc control ,คู่มือบอร์ดควบคุม mini cnc
2490 view
 Post Date:  7/9/13 - 8:43:am
break out board for cnc pc control ,คู่มือบอร์ดควบคุม mini cnc

 

บอร์ดสำหรับควบคุมเครื่องmini cnc / mini cnc control board

PP-114V2 เป็น Break out Board ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับ PC เพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น หุ่นยนต์,ซีเอ็นซี,เสต็ปปิ้งมอเตอร์,โต๊ะงาน XY โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ใช้เชื่อมต่อกับ Printer ports มาตราฐาน (8 data, 5 input, 4 output)
- มี8 bit ใช้สำหรับเป็น Input หรือ outputs (step/dir/etc) เป็นแบบแยก Ground                               เพื่อป้องกันสัญาณรบกวน                                                                                                                       - สามารถมารถควบคุมได้ทั้ง Stepper Motor และ AC และ DC Servo Motor
- สามารถใช้เป็น Port ที่สองได้เป็นอย่างดี สำหรับเชื่อมต่อกับ encoders หรือสัญญาณอื่นๆ
- มี IC Buffers เพื่อป้องกันความเสียหายกับ printer port.
- ใช้ Connector DB25 มาตราฐาน ในการเชื่อมต่อ
- มี LED แสดงสัญญาณการทำงานของ Input และ Output
- สามารถใช้ได้กับ Software ควบคุมทั้ง Mach3, Linux, TurboCNC, KCam
- มีวงจร "charge pump" เอาไว้ป้องกันการส่งสัญญาณ Output ที่ทำไห้แกนเคลื่อนที่เอง ในขณะที่เริ่มเปิด PC รวมถึงการ Error ของ Software อีกด้วย
- มีช่องต่อกับ E-Stop เพื่อหยุดเครื่องจักร
- มี LED แสดงผลหาก E-Stop ไม่ได้เชื่อมต่อรวมถึง การเชื่อมต่อของ Printer Port
- มี Relay ขนาด 10 Amp เอาไว้ควบคุม Spindle หรืออุกรณ์ภายนอก
- ช่องสัญญาณ Inputs มีการต่อ pull-ups ที่ +5 volts และมีวงจร Filter เพื่อลด Noise
- ช่องสัญญาณ Step และ direction มีการต่อ common ลง ground หรือ common +5 volts สำหรับขับ opto inputs.
- I/O ทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายเข้ากับ Terminal ที่สามารถยึดสายไฟโดยสกูร
- มีช่องจ่ายไฟ +5 VDC สำหรับต่อกับชุด XYZ Limits & Home sensors
- สามารถเชื่อมต่อไฟ Input ได้ 2 วิธี คือ 1)ผ่านขั้น DC 2)ผ่าน USB
- มี LED แสดงการทำงานของสัญญาณ "outputs และ "charge pump"
- มี Jumpers สำหรับควบคุม "charge pump" รวมถึงควบคุม E-Stop และทิศทางของ data port ของ Port Printer ว่าต้องการให้ไปในทิศทางใด

 

 

คู่มือการใช้งาน

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ ** 

      บอร์ดนี้ผมใช้งานอยู่หลายตัวและข้อมูลที่นำมาลงในเว็บนี้เพื่อเป็นการเก็บบันทึกไว้กันลืม หากท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 

    http://cnc-kits.tarad.com/member?lang=th