ค้นหาข้อมูล
อัพเดทราคา Graphic Card ประจำเดือน กันยายน 2554
3526 view
 Post Date:  2011-09-13 03:22:16

Graphic Card

Brand Model/Description Price
ASUS ATI PCI-EX EAH5450 SILENT/DI/512MD2/LP PCI-EX 1060
ASUS ATI PCI-EX EAH5450 SILENT/DI/512MD3 PCI-EX 1070
ASUS ATI PCI-EX EAH6450 SILENT/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 1560
ASUS ATI PCI-EX EAH6450 SILENT/DI/512MD3 (LP) PCI-EX 1370
ASUS ATI PCI-EX EAH6570/DI/1GD3 (LP) PCI-EX *Cash Only 2200* 2390
ASUS ATI PCI-EX EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5 PCI-EX 6370
ASUS ATI PCI-EX EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5/V2 PCI-EX 5210
ASUS ATI PCI-EX EAH6870/2DI2S/1GD5/A PCI-EX 8310
ASUS ATI PCI-EX EAH6870 DirectCU/2DI2S/1GD5/A PCI-EX 6440
ASUS ATI PCI-EX EAH6950 DCII/2DI4S/1GD5 PCI-EX 9040
ASUS ATI PCI-EX EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 PCI-EX 10300
ASUS ATI PCI-EX EAH6970/2DI2S/2GD5 PCI-EX 12910
ASUS ATI PCI-EX EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 PCI-EX 13000
ASUS nVIDIA PCI-EX EN210 SILENT/DI/1GD3/V2 (LP) PCI-EX 1170
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT220/DI/1GD2 (LP) /V2 PCI-EX *Cash Only 1800* 1910
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT430 DC SL/DI/1GD3 PCI-EX 2160
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT430/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 2000
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT440/DI/1GD5 PCI-EX 3100
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT520 SILENT/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 1630
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS250/DI/1GD3/WW GREEN PCI-EX (BULK) 4200
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS450/DI/1GD5 PCI-EX 3870
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX460 DirectCU/2DI/1GD5 PCI-EX 6420
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5 PCI-EX 5960
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX550 TI DC TOP/DI/1GD5 PCI-EX 4820
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 DC/2DI/1GD5 PCI-EX 6440
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5 PCI-EX 7010
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 Ti DirectCU II TOP/2DI/1GD5 PCI-EX 8500
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX570/2DI/1280MD5 PCI-EX 12880
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX570 DirectCU II/2DIS/1280MD5 PCI-EX 12830
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX580/2DI/1536MD5 PCI-EX 18150
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX580 DirectCU II/2DIS/1536MD5 PCI-EX 18060
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX590/3DIS/3GD5 PCI-EX 25290
GALAXY 8400 GS 512 MB DDR3 64 bit PCI-E 2.0 940
GALAXY GT210 (Low Profile) 1 GB DDR 3 64 Bit 1120
GALAXY GT430/43GGS8HX3SXZ (GT430 1GD3) 2020
GALAXY GTS 450 1GB DDR3 128 Bit 3120
GALAXY GTS 450GC/50SGH8HX (GTS 450GC 1GD5) 3610
MANLI ATI PCI-EX Radeon HD5750 1024MB DDR5 128bit 2DVI HDMI DP PCI-EX 4200
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce G210/LP 1024MB DDR3 64bit DVI HDMI PCI-EX 1100
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT220 1024MB DDR2 128bit DVI HDMI PCI-EX 1700
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT430/LP 1024MB DDR3 128bit DVI HDMI PCI-EX 1950
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT440 1024MB DDR3 128bit PCI-EX 2330
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT520 1024MB DDR3 64bit DVI/D-sub HDMI PCI-EX 1560
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT520 2048MB DDR3 64bit DVI/D-sub HDMI PCI-EX 1720
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS450 1024MB DDR5 128bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 3570
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS450 2048MB DDR3 128bit 2DVI Mini HDMI PCI-EX 3600
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX460 1024MB DDR5 256bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 5500
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX550 Ti 1024MB DDR5 192bit 2DVI Mini HDMI PCI-EX 4710
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX560 1024MB DDR5 256bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 6330
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX560 Ti 1024MB DDR5 256bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 7500
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX570 1280MB DDR5 320bit DP+HDMI+2*DVI-I PCI-EX 10690
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX580 1536MB DDR5 384bit 2DVI Mini HDMI PCI-EX *Free กระเป๋า CASE LOGIC LCBP-101 มูลค่า 490 บาท* 15590